3K Battery

ถามตอบ

ถามตอบ

คำถาม

แบตเตอรี่เสียแต่ยังไม่หมดระยะรับประกันส่งเคลมอย่างไร

คำตอบ

แบตเตอรี่มีระยะรับประกันที่ 1 ปี โดยเบื้องต้นให้ทำการส่งเคลมโดยผ่านทางร้านที่ซื้อมา โดยทางร้านจะเป็นผู้ส่งเคลมให้ หากไม่สามารถไปที่ร้านที่ซื้อได้
ให้ติดต่อแจ้งเรื่องผ่านทาง Line 3K Battery Official เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อให้

คำถาม

แบตเตอรี่เสียแต่ยังไม่หมดระยะรับประกันส่งเคลมอย่างไร

คำตอบ

แบตเตอรี่มีระยะรับประกันที่ 1 ปี โดยเบื้องต้นให้ทำการส่งเคลมโดยผ่านทางร้านที่ซื้อมา โดยทางร้านจะเป็นผู้ส่งเคลมให้ หากไม่สามารถไปที่ร้านที่ซื้อได้
ให้ติดต่อแจ้งเรื่องผ่านทาง Line 3K Battery Official เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อให้

คำถาม

รถสตาร์ทไม่ติดไม่รู้ว่าเป็นที่รถ หรือเป็นที่แบตเตอรี่

คำตอบ

1.ควรตรวจเช็คที่ขั้วแบตเตอรี่ว่าหลวมหรือไม่
2.ตรวจดูแบตเตอรี่มีกำลังไฟเท่ากับ 12 V หรือไม่
3.ตรวจดูน้ำกลั่นว่ามีค่า ถ.พ. ต่ำกว่า 1.240 หรือไม่
หากตาม 3 ข้อด้านบนนี้เกิดขึ้นข้อหนึ่งข้อใด นั้นคืดสาเหตุที่ทำให้รถสตาร์ทไม่ติด

วิธีแก้ไขเบื้องต้น
1.หากขั้วแบตเตอรี่หลวม ให้ทำการไขขั้วใหม่ให้แน่
2.ตามข้อ 2 และข้อ 3 ให้ทำการนำแบตเตอรี่ไปชาร์จไฟใหม่ให้เต็ม

คำถาม

รถสตาร์ทไม่ติดไม่รู้ว่าเป็นที่รถ หรือเป็นที่แบตเตอรี่

คำตอบ

1.ควรตรวจเช็คที่ขั้วแบตเตอรี่ว่าหลวมหรือไม่
2.ตรวจดูแบตเตอรี่มีกำลังไฟเท่ากับ 12 V หรือไม่
3.ตรวจดูน้ำกลั่นว่ามีค่า ถ.พ. ต่ำกว่า 1.240 หรือไม่
หากตาม 3 ข้อด้านบนนี้เกิดขึ้นข้อหนึ่งข้อใด นั้นคืดสาเหตุที่ทำให้รถสตาร์ทไม่ติด

วิธีแก้ไขเบื้องต้น
1.หากขั้วแบตเตอรี่หลวม ให้ทำการไขขั้วใหม่ให้แน่
2.ตามข้อ 2 และข้อ 3 ให้ทำการนำแบตเตอรี่ไปชาร์จไฟใหม่ให้เต็ม

คำถาม

จอดรถทิ้งไว้นาน พอสตาร์ทไม่ติดแต่พ่วงติด เป็นเพราะอะไร

คำตอบ

เกิดจากแบตเตอรี่มีการคายไฟ และไม่มีการชาร์ตกลับโดยการใช้รถยนต์ หากไม่ได้มีการใช้รถเป็นเวลานาน ควรชาร์ตไฟแบตเตอรี่อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง

คำถาม

จอดรถทิ้งไว้นาน พอสตาร์ทไม่ติดแต่พ่วงติด เป็นเพราะอะไร

คำตอบ

เกิดจากแบตเตอรี่มีการคายไฟ และไม่มีการชาร์ตกลับโดยการใช้รถยนต์ หากไม่ได้มีการใช้รถเป็นเวลานาน ควรชาร์ตไฟแบตเตอรี่อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง

คำถาม

เปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ แอมปืสูงขึ้น มีผลต่อไดชาร์จหรือไม่

คำตอบ

ไม่มีผลต่อการลดทอนอายุของไดชาร์จ เพราะแบตเตรี่เปรียบเสมือนถังน้ำสำรอง เมื่อแบตเตอรี่ถูกเติมในครั้งแรกหากมีการใช้กำลังไฟออกไป ก็จะมีการเติมให้เต็มหุนเวียนกันตลอด ดังนั้นหากจะเพิ่มขนาดถังสำรองใหญ่ขึ้นก็ไม่เกิดความเสียหายใดๆ

คำถาม

เปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ แอมปืสูงขึ้น มีผลต่อไดชาร์จหรือไม่

คำตอบ

ไม่มีผลต่อการลดทอนอายุของไดชาร์จ เพราะแบตเตรี่เปรียบเสมือนถังน้ำสำรอง เมื่อแบตเตอรี่ถูกเติมในครั้งแรกหากมีการใช้กำลังไฟออกไป ก็จะมีการเติมให้เต็มหุนเวียนกันตลอด ดังนั้นหากจะเพิ่มขนาดถังสำรองใหญ่ขึ้นก็ไม่เกิดความเสียหายใดๆ

คำถาม

หากติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม เช่น เครื่องเสียชุดใหญ่ เป็นต้น ควรเลือกขนาดและ แอมป์ ของแบตเตอรี่อย่างไร

คำตอบ

หากเครื่องเสียงที่ติดตั้งกินไฟเพิ่มไม่มากนัก และไมม่เกินประสิทธิภาพสูงสุดของไดชาร์จ ให้เพิ่มขนาดของแบตเตอรี่ก็เพียงพอ แต่ถ้าหากเครื่องเสียงหรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่ม มีการกินไฟมาก ควรเพิ่มทั้งขนาดของแบตเตอรี่และ ไดชาร์จ

คำถาม

หากติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม เช่น เครื่องเสียชุดใหญ่ เป็นต้น ควรเลือกขนาดและ แอมป์ ของแบตเตอรี่อย่างไร

คำตอบ

หากเครื่องเสียงที่ติดตั้งกินไฟเพิ่มไม่มากนัก และไมม่เกินประสิทธิภาพสูงสุดของไดชาร์จ ให้เพิ่มขนาดของแบตเตอรี่ก็เพียงพอ แต่ถ้าหากเครื่องเสียงหรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่ม มีการกินไฟมาก ควรเพิ่มทั้งขนาดของแบตเตอรี่และ ไดชาร์จ

คำถาม

ใช้น้ำเปล่า หรือน้ำที่ไม่ใช่น้ำกลั่นเติมลงในแบตเตอรี่ได้หรือไม่

คำตอบ

ไม่ควรใช้น้ำที่นอกเหนือจากน้ำกลั่นเติมลงในแบตเตอรี่ ถึงแม้แบตเตอรี่จะไม่เยหายทันที แต่อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลูกนั้นจะสั้นลง น้ำกลั่นเป็นน้ำที่มีความบริสุทธิ์มากจึงเป็นน้ำที่เหมาะสมที่สุดในการเติมแบตเตอรี่

คำถาม

ใช้น้ำเปล่า หรือน้ำที่ไม่ใช่น้ำกลั่นเติมลงในแบตเตอรี่ได้หรือไม่

คำตอบ

ไม่ควรใช้น้ำที่นอกเหนือจากน้ำกลั่นเติมลงในแบตเตอรี่ ถึงแม้แบตเตอรี่จะไม่เยหายทันที แต่อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลูกนั้นจะสั้นลง น้ำกลั่นเป็นน้ำที่มีความบริสุทธิ์มากจึงเป็นน้ำที่เหมาะสมที่สุดในการเติมแบตเตอรี่

คำถาม

ไม่อยากเติมน้ำกลั่นบ่อยๆ  เติมเกินระดับไว้ได้หรือ ไม่

คำตอบ

ไม่ควรเติมน้ำกลั่นเกินกว่าระดับที่กำหนด เพราะน้ำกลั่น-น้ำกรด อยากจะกระฉอกออกมาสร้างความเสียหายภายในห้องเครื่องได้

คำถาม

ไม่อยากเติมน้ำกลั่นบ่อยๆ  เติมเกินระดับไว้ได้หรือ ไม่

คำตอบ

ไม่ควรเติมน้ำกลั่นเกินกว่าระดับที่กำหนด เพราะน้ำกลั่น-น้ำกรด อยากจะกระฉอกออกมาสร้างความเสียหายภายในห้องเครื่องได้

คำถาม

ใช้แบตมาเกินกว่าระยะรับประกัน ควรปฏิบัติอย่างไร

คำตอบ

ควรตรวจเช็คน้ำกลั่นอย่างสม่ำเสมอ ตามประเภทและ การใช้งาน เพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้มากขึ้น

คำถาม

ใช้แบตมาเกินกว่าระยะรับประกัน ควรปฏิบัติอย่างไร

คำตอบ

ควรตรวจเช็คน้ำกลั่นอย่างสม่ำเสมอ ตามประเภทและ การใช้งาน เพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้มากขึ้น

คำถาม

โดยเฉลี่ยอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ จะอยู่ที่กี่ปี

คำตอบ

อายุการใช้งานโดยเฉลี่ยของแบตเตอรี่จะอยู่ที่ 1 ปีครึ่ง  –  2 ปี  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาและ การใช้งาน

คำถาม

โดยเฉลี่ยอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ จะอยู่ที่กี่ปี

คำตอบ

อายุการใช้งานโดยเฉลี่ยของแบตเตอรี่จะอยู่ที่ 1 ปีครึ่ง  –  2 ปี  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาและ การใช้งาน

คำถาม

ทำไมร้านจำหน่ายแบตเตอรี่ ต้องตอกตัวเลขวันซื้อที่ตัวแบตเตอรี่

คำตอบ

เพื่อเป็นการระบุวันเริ่มรับประกันแบตเตอรี่ รวมถึงเป็นการเตือนให้ทราบถึงวันหมดอายุใช้งาน

คำถาม

ทำไมร้านจำหน่ายแบตเตอรี่ ต้องตอกตัวเลขวันซื้อที่ตัวแบตเตอรี่

คำตอบ

เพื่อเป็นการระบุวันเริ่มรับประกันแบตเตอรี่ รวมถึงเป็นการเตือนให้ทราบถึงวันหมดอายุใช้งาน

คำถาม

เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ติดเพราะแบตเตอรี่หมด หรือไดชาร์จเสีย สามารถเข็นกระตุกหรือ พ่วงแบตเตอรี่เพื่อให้รถสตาร์จติดได้หรือไม่

คำตอบ

รถเกียร์ธรรมดาสามารถใช้วิธีเข็นกระตุกได้ แต่แบตเตอรี่ต้องมีกระแสไฟฟ้าเหลือเพียงพอสำหรับเครื่องยนต์ สามารถทำได้โดยการบิดกุญแจจังหวะแรกค้างไว้แล้วทำการเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์ 2 ซึ่งมีอัตราทดเกียร์ที่สามารถกระตุกเครื่องยนต์ให้หมุนในรอบที่สูงเพียงพอจะสตาร์ทรถให้ติด ในส่วนของรถเกียร์อัตโนมัติให้ใช้วิธีพ่วงแบตเตอรี่

คำถาม

เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ติดเพราะแบตเตอรี่หมด หรือไดชาร์จเสีย สามารถเข็นกระตุกหรือ พ่วงแบตเตอรี่เพื่อให้รถสตาร์จติดได้หรือไม่

คำตอบ

รถเกียร์ธรรมดาสามารถใช้วิธีเข็นกระตุกได้ แต่แบตเตอรี่ต้องมีกระแสไฟฟ้าเหลือเพียงพอสำหรับเครื่องยนต์ สามารถทำได้โดยการบิดกุญแจจังหวะแรกค้างไว้แล้วทำการเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์ 2 ซึ่งมีอัตราทดเกียร์ที่สามารถกระตุกเครื่องยนต์ให้หมุนในรอบที่สูงเพียงพอจะสตาร์ทรถให้ติด ในส่วนของรถเกียร์อัตโนมัติให้ใช้วิธีพ่วงแบตเตอรี่

คำถาม

หากจำเป็นต้องจอดรถทิ้งไว้นาน 1-2 สัปดาห์ จะมีผลกับแบตเตอรี่และ เครื่องยนต์หรือไม่

คำตอบ

โดยปกติไม่ควรจอดรถทิ้งไว้นานเกิน 1-2 สัปดาห์ เพราะนอกจากจะทำให้แบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพเร็วแล้ว อุปกรณ์ภายในรถก็จะเสื่อมสภาพลงไปด้วย ควรสตาร์ทเครื่องยนต์ หรือขับเคลื่อนประมาณ 15-30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และหากจำเป็นต้องจอดทิ้งไว้นานๆ ควรถอดขั้วแบตเตอรี่ออกพร้อมเคลือบขั้วด้วยน้ำมันเครื่อง หรือจารบีเพื่อให้แบตเตอรี่คายประจุไฟฟ้าช้า และน้อยที่สุด

คำถาม

หากจำเป็นต้องจอดรถทิ้งไว้นาน 1-2 สัปดาห์ จะมีผลกับแบตเตอรี่และ เครื่องยนต์หรือไม่

คำตอบ

โดยปกติไม่ควรจอดรถทิ้งไว้นานเกิน 1-2 สัปดาห์ เพราะนอกจากจะทำให้แบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพเร็วแล้ว อุปกรณ์ภายในรถก็จะเสื่อมสภาพลงไปด้วย ควรสตาร์ทเครื่องยนต์ หรือขับเคลื่อนประมาณ 15-30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และหากจำเป็นต้องจอดทิ้งไว้นานๆ ควรถอดขั้วแบตเตอรี่ออกพร้อมเคลือบขั้วด้วยน้ำมันเครื่อง หรือจารบีเพื่อให้แบตเตอรี่คายประจุไฟฟ้าช้า และน้อยที่สุด

version 2.0.0
version 2.0.0
© COPYRIGHTS 2020 3K BATTERY. ALL RIGHTS RESERVED.
© COPYRIGHTS 2020 3K BATTERY. ALL RIGHTS RESERVED.
version 2.0.0
version 2.0.0
© COPYRIGHTS 2020 3K BATTERY. ALL RIGHTS RESERVED.
© COPYRIGHTS 2020 3K BATTERY. ALL RIGHTS RESERVED.