3K Battery

นโยบายการใช้คุกกี้

นโยบายการใช้คุกกี้

นโยบายการใช้คุกกี้

บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล และให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการเก็บรักษา ใช้ ส่งต่อ หรือกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล และเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชม และ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า (“ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์”) เข้าใช้งานบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.3kbattery.com หรือบนแพลทฟอร์มอื่นๆ ในอินเทอร์เน็ต เช่น เพจเฟสบุ๊ค (facebook fanpage) บัญชีไลน์ (official line account) อินสตา แกรม (Instagram) ของบริษัทฯเป็นต้น ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า (“เว็บไซต์”) ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความคาดหวังของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ว่าข้อมูล (“ข้อมูล”) ที่ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม บริษัทฯ จึงขอประกาศนโยบายการใช้คุกกี้ (“นโยบายการใช้คุกกี้”)

1.การใช้คุกกี้

คุกกี้คือข้อมูลตัวอักษรขนาดเล็กที่บริษัทฯจัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์หรือฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์สื่อสารพกพาของท่าน เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯอาจจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่านคุกกี้ โดยปกติคุกกี้จะทำหน้าที่บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ รหัสผ่าน ไอพีแอดเดรส (IP Address) เบอร์โทรศัพท์ และคำค้นหา และการตั้งค่าผู้ใช้งานต่าง ๆ (เช่น ภาษา) เป็นต้น

คุกกี้จะช่วยให้บริษัทฯ ทราบว่า ท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯอย่างไร เพื่อที่บริษัทฯจะสามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานแพลทฟอร์มและการเข้าถึงบริการของเราผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สามารถพัฒนาปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน การให้บริการแก่ท่านให้ดียิ่งขึ้นและตรงกับความต้องการของท่านได้ โดยการบันทึกการตั้งค่าของคุกกี้ จะช่วยจดจำการตั้งค่าการใช้งานของท่าน ซึ่งจะทำให้การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านในครั้งต่อไปเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น

2. บริษัทฯ ใช้คุกกี้ประเภทใด

1.คุกกี้ที่มีความจำเป็น

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ เป็นคุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้ บริษัทฯจึงไม่มีความจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านในการจัดวางคุกกี้เหล่านี้ลงในอุปกรณ์ของท่าน คุกกี้ประเภทนี้ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนของท่านได้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด

2.คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

คุกกี้ประเภทนี้ทำให้บริษัทฯ สามารถนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ และแหล่งที่มาของผู้เข้าชมเหล่านั้น พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้งาน หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ บริษัทฯ จะไม่อาจทราบได้ว่าท่านเคยมาเข้าชมเว็บไซต์ของเราเมื่อใด และไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพการประมวลผลของหน้าเว็บได้

3.คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์

คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับท่าน ปรับให้เว็บไซต์ของเราตอบสนองความต้องการใช้งานของท่าน รวมถึงจดจำการตั้งค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ การให้บริการบางอย่างของเว็บไซต์อาจไม่สามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง

4.คุกกี้กำหนดเป้าหมาย

คุกกี้ประเภทนี้เพื่อบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับให้เว็บไซต์และเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บตรงกับความสนใจของคุณมากขึ้น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

5.คุกกี้เพื่อการโฆษณา

คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เพื่อนำเสนอโฆษณาเพื่อการพาณิชย์ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานอย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายการใช้งาน cookie นี้

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้

เพื่อสนองต่อนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ใช้งานโดยทั่วไปต้องการใช้เว็บไซต์เรา แต่ไม่ประสงค์ให้มีการติดตั้งคุกกี้ลงบนอุปกรณ์ของทานไม่ว่ากรณีใดๆ ท่านสามารถจัดการคุกกี้โดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ โดยการยอมรับ ปฏิเสธ หรือลบคุกกี้ซึ่งถูกตั้งค่าไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่านสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าคุกกี้ดังกล่าวอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ เนื่องจากท่านอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์บางส่วน หรืออาจไม่สามารถเก็บข้อมูลการตั้งค่าการใช้งานของท่านได้ นอกจากนี้ อาจส่งผลต่อการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งอาจทำให้ไม่อาจแสดงผลได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถปิดการใช้งานคุกกี้ได้บนเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ให้บริการเว็บเบราเซอร์แต่ละรายได้โดยง่าย ดังนี้อย่างไรก็ตาม บริษัทฯขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การปิดการใช้งานคุกกี้บางตัว อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์บริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรืออาจไม่ได้รับเนื้อหาจากโฆษณาออนไลน์ที่ตรงตามความสนใจของท่าน อีกทั้งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์นี้ และอาจส่งผลถึงขั้นที่ทำให้รูปแบบการทำงานหรือปฏิบัติการบางอย่างของเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้

การปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศฉบับนี้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์เป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบนโยบายคุกกี้รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ที่เราจะปรับปรุงข้อมูลที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบันและกรณีที่เหมาะสม เราอาจจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ เพื่อเป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ต่อไป

ส่งจดหมายมาที่

นายวชิรพงศ์ บุญทรงธรรม

บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 387 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ หรือ Email: tes_pdpa@3kbattery.com

นโยบายการใช้คุกกี้

บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล และให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการเก็บรักษา ใช้ ส่งต่อ หรือกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล และเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชม และ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า (“ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์”) เข้าใช้งานบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.3kbattery.com หรือบนแพลทฟอร์มอื่นๆ ในอินเทอร์เน็ต เช่น เพจเฟสบุ๊ค (facebook fanpage) บัญชีไลน์ (official line account) อินสตา แกรม (Instagram) ของบริษัทฯเป็นต้น ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า (“เว็บไซต์”) ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความคาดหวังของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ว่าข้อมูล (“ข้อมูล”) ที่ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม บริษัทฯ จึงขอประกาศนโยบายการใช้คุกกี้ (“นโยบายการใช้คุกกี้”)

1.การใช้คุกกี้

คุกกี้คือข้อมูลตัวอักษรขนาดเล็กที่บริษัทฯจัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์หรือฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์สื่อสารพกพาของท่าน เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯอาจจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่านคุกกี้ โดยปกติคุกกี้จะทำหน้าที่บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ รหัสผ่าน ไอพีแอดเดรส (IP Address) เบอร์โทรศัพท์ และคำค้นหา และการตั้งค่าผู้ใช้งานต่าง ๆ (เช่น ภาษา) เป็นต้น

คุกกี้จะช่วยให้บริษัทฯ ทราบว่า ท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯอย่างไร เพื่อที่บริษัทฯจะสามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานแพลทฟอร์มและการเข้าถึงบริการของเราผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สามารถพัฒนาปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน การให้บริการแก่ท่านให้ดียิ่งขึ้นและตรงกับความต้องการของท่านได้ โดยการบันทึกการตั้งค่าของคุกกี้ จะช่วยจดจำการตั้งค่าการใช้งานของท่าน ซึ่งจะทำให้การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านในครั้งต่อไปเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น

2. บริษัทฯ ใช้คุกกี้ประเภทใด

1.คุกกี้ที่มีความจำเป็น

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ เป็นคุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้ บริษัทฯจึงไม่มีความจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านในการจัดวางคุกกี้เหล่านี้ลงในอุปกรณ์ของท่าน คุกกี้ประเภทนี้ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนของท่านได้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด

2.คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

คุกกี้ประเภทนี้ทำให้บริษัทฯ สามารถนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ และแหล่งที่มาของผู้เข้าชมเหล่านั้น พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้งาน หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ บริษัทฯ จะไม่อาจทราบได้ว่าท่านเคยมาเข้าชมเว็บไซต์ของเราเมื่อใด และไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพการประมวลผลของหน้าเว็บได้

3.คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์

คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับท่าน ปรับให้เว็บไซต์ของเราตอบสนองความต้องการใช้งานของท่าน รวมถึงจดจำการตั้งค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ การให้บริการบางอย่างของเว็บไซต์อาจไม่สามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง

4.คุกกี้กำหนดเป้าหมาย

คุกกี้ประเภทนี้เพื่อบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับให้เว็บไซต์และเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บตรงกับความสนใจของคุณมากขึ้น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

5.คุกกี้เพื่อการโฆษณา

คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เพื่อนำเสนอโฆษณาเพื่อการพาณิชย์ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานอย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายการใช้งาน cookie นี้

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้

เพื่อสนองต่อนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ใช้งานโดยทั่วไปต้องการใช้เว็บไซต์เรา แต่ไม่ประสงค์ให้มีการติดตั้งคุกกี้ลงบนอุปกรณ์ของทานไม่ว่ากรณีใดๆ ท่านสามารถจัดการคุกกี้โดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ โดยการยอมรับ ปฏิเสธ หรือลบคุกกี้ซึ่งถูกตั้งค่าไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่านสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าคุกกี้ดังกล่าวอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ เนื่องจากท่านอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์บางส่วน หรืออาจไม่สามารถเก็บข้อมูลการตั้งค่าการใช้งานของท่านได้ นอกจากนี้ อาจส่งผลต่อการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งอาจทำให้ไม่อาจแสดงผลได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถปิดการใช้งานคุกกี้ได้บนเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ให้บริการเว็บเบราเซอร์แต่ละรายได้โดยง่าย ดังนี้

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การปิดการใช้งานคุกกี้บางตัว อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์บริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรืออาจไม่ได้รับเนื้อหาจากโฆษณาออนไลน์ที่ตรงตามความสนใจของท่าน อีกทั้งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์นี้ และอาจส่งผลถึงขั้นที่ทำให้รูปแบบการทำงานหรือปฏิบัติการบางอย่างของเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้

การปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศฉบับนี้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์เป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบนโยบายคุกกี้รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ที่เราจะปรับปรุงข้อมูลที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบันและกรณีที่เหมาะสม เราอาจจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ เพื่อเป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ต่อไป

ส่งจดหมายมาที่

นายวชิรพงศ์ บุญทรงธรรม

บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 387 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ หรือ Email: tes_pdpa@3kbattery.com

version 2.0.0
version 2.0.0
© COPYRIGHTS 2020 3K BATTERY. ALL RIGHTS RESERVED.
© COPYRIGHTS 2020 3K BATTERY. ALL RIGHTS RESERVED.
version 2.0.0
version 2.0.0
© COPYRIGHTS 2020 3K BATTERY. ALL RIGHTS RESERVED.
© COPYRIGHTS 2020 3K BATTERY. ALL RIGHTS RESERVED.