ซิลเวอร์ เอกซ์ ตรีม

เลือกแบตเตอรี่ที่ใช่ ให้กับรถคุณ

ซิลเวอร์ เอกซ์ ตรีม

เลือกแบตเตอรี่ที่ใช่ ให้กับรถคุณ

CHANGE

CHANGE

FOR

FOR

With the utilization of the advance technology and quality improvement under enviromental protection to delivery the best products

With the utilization of the advance technology and quality improvement under enviromental protection to delivery the best products

THE

THE

BETTER

BETTER

ประวัติบริษัท

2563

2563

บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่เกิดขึ้นจากควบรวมบริษัท ระหว่าง บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (HCBT) และ บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เกตเวย์ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่เกิดขึ้นจากควบรวมบริษัท ระหว่าง บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (HCBT) และ บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เกตเวย์ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

2562

2562

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2561

2561

3K Battery ได้รับรางวัล "BrandAge’s 2018: Thailand Most Admired Brand" ในกลุ่มของแบตเตอรี่ติดรถยนต์ซึ่งได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 18

3K Battery ได้รับรางวัล "BrandAge’s 2018: Thailand Most Admired Brand" ในกลุ่มของแบตเตอรี่ติดรถยนต์ซึ่งได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 18

ประวัติบริษัท

2563

2563

บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่เกิดขึ้นจากควบรวมบริษัท ระหว่าง บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (HCBT) และ บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เกตเวย์ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่เกิดขึ้นจากควบรวมบริษัท ระหว่าง บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (HCBT) และ บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เกตเวย์ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

2562

2562

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2561

2561

3K Battery ได้รับรางวัล "BrandAge’s 2018: Thailand Most Admired Brand" ในกลุ่มของแบตเตอรี่ติดรถยนต์ซึ่งได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 18

3K Battery ได้รับรางวัล "BrandAge’s 2018: Thailand Most Admired Brand" ในกลุ่มของแบตเตอรี่ติดรถยนต์ซึ่งได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 18

2560

2560

3K Battery ได้รับรางวัล TAQA Award (Thailand Automotive Quality Award) หรือรางวัล รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ซึ่งได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 6

3K Battery ได้รับรางวัล TAQA Award (Thailand Automotive Quality Award) หรือรางวัล รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ซึ่งได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 6

2559

2559

ขยายกำลังการผลิตแบตเตอรี่แบบแทรคชั่นจาก 200 เป็น 400 ลูกต่อเดือน

ขยายกำลังการผลิตแบตเตอรี่แบบแทรคชั่นจาก 200 เป็น 400 ลูกต่อเดือน

ข่าว

ข่าวเกี่ยวกับ 3K แบตเตอรี่

ข่าว

กิจกรรมของ 3K แบตเตอรี่

ข่าว

ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

3K Battery

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

3K Battery